שיפוץ בזק במטבח של מסעדה מקומית

שיפוץ היקפי במטבח של מסעדה מקומית עם אילוצים של מרחב צפוף וקטן במבנה לשימור.

התכנון כלל הריסה של כל האלמנטים הפנימיים של החלל והעמדה מחדש של הציוד כולל ביצוע של תשתיות מים, ניקוז, חשמל וגז חדשים לגמרי.

מחלל צפוף, חשוך, עם הרבה אילתורים של בניה וחשמל הפך המקום לנקי מואר אסטטי ומסודר. 

נעשתה הפרדה בין האזור המבשל , פס חם ופס קר , ובין אזור הקופה וההגשה.

הקירות חופו בקרמיקה לבנה, נבנה דלפק שחופה באריחים מצוירים, התקרה הוחלפה וכל שקעי החשמל הוצנעו.

נחפרו תעלות ניקוז חדשות והריצוף הוחלף כולו.

גם אזור הכניסה קיבל התייחסות ונבנתה רמפה חדשה ונוחה יותר על מנת לשפר את אפשרויות  הנגישות.

הביצוע נעשה תוך שבוע אחד בלבד (פסח).